Chuyển đổi gam sang kilôgam

Kết quả
Kilôgam
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

g=Kilôgam

Chúng tôi đã tính toán như thế nào?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và chia nó cho 1000 để có kết quả.
(/1,000)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi gam sang kilôgam (g sang kg) của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ gam sang kilôgam một cách dễ dàng.

Cách chuyển đổi gam sang kilôgam

Để chuyển đổi đơn vị đo gam (g) sang đơn vị đo kilôgam (kg), hãy chia trọng lượng cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì một Kilôgam bằng 1.000 gam, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ gam sang kilôgam là gì?

gam=Kilôgam / 1000

Các ví dụ

Chuyển từ 5 gam sang kilôgam

5 Kilôgam = (5 / 1,000) = 0.005Kilôgam

Convert 10 grams to kilograms

10 Kilôgam = (10 / 1,000) = 0.01Kilôgam

Chuyển đổi 100 gam sang kilôgam

100 Kilôgam = (100 / 1,000) = 0.1Kilôgam

Gram

Gam là gì?

Một gam (ký hiệu: g) là một đơn vị khối lượng trong Hệ Đơn vị Quốc tế (SI). Định nghĩa gam dựa trên kilôgam, trong đó gam là một phần nghìn kilôgam, đơn vị khối lượng cơ bản trong hệ SI. Kể từ năm 2019, định nghĩa về kilôgam không còn dựa trên nguyên mẫu quốc tế nữa. Thay vào đó, nó dựa trên hằng số Planck: h, và các định nghĩa mới về giây và đồng hồ.

Gam có thể được viết tắt là kg; ví dụ, 1 gam có thể được viết là 1 gam.

Gam được dùng để làm gì?

Gam được sử dụng rộng rãi trong mọi đời sống cũng như trong các bối cảnh khoa học. Ví dụ, gam thường được sử dụng để đo các thành phần không phải chất lỏng được sử dụng để làm gì? nấu ăn hoặc cửa hàng tạp hóa. Các tiêu chuẩn trên nhãn dinh dưỡng của các sản phẩm thực phẩm thường yêu cầu ghi rõ hàm lượng tương đối trên 100 gam sản phẩm.

Ki-lô-gam

Kilôgam là gì?

Kilôgam là đơn vị đo khối lượng cơ bản trong Hệ thống Đơn vị Quốc tế. Nó hiện được xác định dựa trên giá trị số cố định của hằng số Planck: h. Mặc dù định nghĩa của kilogram đã được thay đổi vào năm 2019, nhưng kích thước đơn vị thực tế vẫn giữ nguyên. Những thay đổi được đề cập để cải thiện định nghĩa của các đơn vị cơ sở SI, không thực sự để thay đổi cách các đơn vị được sử dụng trên toàn thế giới.

Kilôgam có thể được viết tắt là kg; ví dụ: 1 kilôgam có thể được viết là 1kg.

Ki-lô-gam dùng để làm gì?

Kilôgam được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực trên toàn cầu, ngoại trừ các quốc gia như Hoa Kỳ, nơi nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực (chẳng hạn như khoa học, công nghiệp, chính phủ và quân sự) nhưng thường không được sử dụng trong các ứng dụng hàng ngày.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Gam sang kilôgam (công cụ chuyển đổi g sang kg) của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi gam sang kilôgam của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị gam bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị gam

Bảng chuyển đổi từ gam sang kilôgam

gamkg
g Kilôgam

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.