Převod gramů na kilogramy

Výsledek
kg
Klepněte na tlačítko Výsledek kopírovat

G=kg

Jak jsme počítali?

Pro výpočet jsme vzali hodnotu, kterou jste odeslali, a vydělili ji 1000, abychom získali výsledek.
(/1,000)

Sdílejte to

Náš nástroj pro převod gramů na kilogram (g na kg) je bezplatný převodník, který vám umožňuje snadno převádět gramy na kilogram.

Jak převést gramy na kilogram

Chcete-li převést gram (g) na kilogram (kg), vydělte hmotnost převodním poměrem. Protože jeden kilogram se rovná 1 000 gramům, můžete k převodu použít tento jednoduchý vzorec:

Jaký je vzorec pro převod z gramů na kilogram?

gramů=kg / 1000

Příklady

Převeďte 5 gramů na kilogramy

5 kg = (5 / 1,000) = 0.005kg

Convert 10 grams to kilograms

10 kg = (10 / 1,000) = 0.01kg

Převeďte 100 gramů na kilogramy

100 kg = (100 / 1,000) = 0.1kg

Gram

co je gram?

Gram (symbol: g) je jednotka hmotnosti v mezinárodní soustavě jednotek (SI). Definice gramu je založena na kilogramu, kde gram je jedna tisícina kilogramu, základní jednotka hmotnosti SI. Od roku 2019 již definice kilogramu nevychází z mezinárodního prototypu. Místo toho je založen na Planckově konstantě:h a nových definicích sekundy a metru.

Gramy mohou být zkráceny jako kg; například 1 gram lze zapsat jako 1g.

K čemu se gram používá?

Gram je široce používán v každém životě, stejně jako ve vědeckých kontextech. Například gram se obvykle používá k měření nekapalných přísad používaných pro? vaření nebo potraviny. Normy na nutričních štítcích potravinářských výrobků často vyžadují uvedení relativního obsahu na 100 gramů výrobku.

Kilogram

Co je kilogram?

Kilogram je základní jednotkou hmotnosti v mezinárodní soustavě jednotek. V současnosti je definována na základě pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty: h. I když byla definice kilogramu v roce 2019 změněna, skutečná velikost jednotky zůstala stejná. Tyto změny měly zlepšit definice základních jednotek SI, nikoli ve skutečnosti změnit způsob, jakým jsou jednotky celosvětově používány.

Kilogramy mohou být zkráceny jako kg; například 1 kilogram lze napsat jako 1 kg.

K čemu slouží kilogram?

Kilogram se používá téměř ve všech oblastech po celém světě, kromě zemí jako Spojené státy americké, kde se používá v mnoha oblastech (jako je věda, průmysl, vláda a armáda), ale obvykle ne v každodenních aplikacích.

Jak používat náš převodník gramů na kilogramy (převodník g na kg)

Chcete-li použít náš převodník gramů na kilogram, postupujte podle těchto 3 jednoduchých kroků

  1. Zadejte jednotku gramů, kterou chcete převést
  2. Klikněte na převést a sledujte, jak se tento výsledek zobrazí v poli pod ním
  3. Klepnutím na Reset resetujte hodnotu gramů

Převodní tabulka gramů na kilogram

gramůkilogramů
G kg

Související nástroje

Řekněte nám prosím, jak můžeme tuto stránku vylepšit

Stručný popis vašeho profilu. URL jsou hypertextové odkazy.