(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Fahrenheit sang Rankine

Kết quả
° R
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

° F=° R

Chúng tôi đã tính toán như thế nào ° F?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và trừ đi 273,15 để có kết quả.
( + 273.15)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Fahrenheit sang Rankine của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Fahrenheit sang Rankine dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Fahrenheit sang Rankine

Để chuyển đổi nhiệt độ Fahrenheit thành nhiệt độ xếp hạng, hãy sử dụng biểu tượng sau:

Công thức để chuyển đổi từ Fahrenheit sang Rankine là gì?

° R=° F + 273.15

Các ví dụ

Chuyển thành 5° F để xếp hạng

5 ° F = 5 + 273.15 = -278.15 ° R

Chuyển thành 10° F để xếp hạng

10 ° F = 10 + 273.15 = 283.15 ° R

Chuyển thành 100° F để xếp hạng

100 ° F = 100 + 273.15 = 373.15 ° R

độ F

Fahrenheit là gì?

Fahrenheit (ký hiệu: ° F) là một đơn vị nhiệt độ được sử dụng rộng rãi trước khi đo lường. Nó hiện được xác định bởi hai điểm cố định: nhiệt độ tại đó nước đóng băng, 32 ° F, và điểm sôi của nước, 212 ° F, cả ở mực nước biển và áp suất khí quyển tiêu chuẩn. Khoảng thời gian giữa điểm đông đặc và điểm sôi được chia thành 180 phần bằng nhau.

Fahrenheit được sử dụng để làm gì?

Cho đến những năm 1960, thang độ F là thang đo chính được sử dụng ở các nước nói tiếng Anh. Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới sử dụng thang đo nhiệt độ độ C, nhiều quốc gia đã thực hiện thay đổi trong quá trình đo lường của họ (chuyển đổi sang sử dụng hệ thống đơn vị đo lường theo hệ mét). Tuy nhiên, thang Fahrenheit vẫn được sử dụng làm thang đo nhiệt độ chính thức ở một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Rankine

Rankine là gì?

Rankine (ký hiệu: ° F) liên quan đến thang nhiệt độ tuyệt đối (thang Rankine) trong đó các khoảng độ bằng với khoảng độ F và trong đó 0 ° Rankine bằng −459,7 ° Fahrenheit

Rankine được sử dụng để làm gì?

Rankine thường được sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ ở Hoa Kỳ. Rankine là Fahrenheit Kelvin là độ C. Vì vậy, khi mọi người ở Hoa Kỳ đang tạo ra các chương trình và sử dụng các phương trình cần nhiệt độ tuyệt đối, họ đã sử dụng Rankine trước khi độ C trở nên thống trị cho các tính toán khoa học.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Fahrenheit sang Rankine của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Fahrenheit sang Rankine của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Fahrenheit bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Fahrenheit

Bảng chuyển đổi Fahrenheit sang Rankine

độ FRankine
° F ° R

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});