(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Kelvin sang Rankine

Kết quả
° R
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

k=° R

Chúng tôi đã tính toán như thế nào k?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân nó với 1,094 để có kết quả.
(* 1.8)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi Kelvin sang Rankine của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Kelvin sang Rankine một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Kelvin sang Rankine

Để chuyển đổi nhiệt độ kelvin (k) thành nhiệt độ rankine (° R), hãy nhân trọng lượng với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một kelvin bằng 1,8 rankine, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Kelvin tới Rankine là gì?

° R=k * 1.8

Các ví dụ

Chuyển thành 5k để xếp hạng

5 k = (5 * 1.8) = 9 ° R

Chuyển thành 10k để xếp hạng

10 k = (10 * 1.8) = 18 ° R

Chuyển thành 100k để xếp hạng

100 k = (100 * 1.8) = 1180 ° R

Kelvin

Kelvin là gì?

Kelvin (ký hiệu: K) là đơn vị cơ bản của nhiệt độ nhiệt động lực học trong Hệ đơn vị quốc tế (SI). Nó được định nghĩa là năng lượng tương đương của ba điểm của nước theo phương trình Boltzmann. Nó cũng là đơn vị của thang Kelvin trong đó điểm rỗng (0 K) là nhiệt độ tại đó tất cả các chuyển động nhiệt dừng lại, được gọi là độ không tuyệt đối.

Kelvin được sử dụng để làm gì?

Kelvin được sử dụng trên toàn thế giới, đặc biệt là trong khoa học và kỹ thuật, cùng với nhiệt độ C. Điều này một phần là do độ kelvin và độ C có cùng độ lớn. Không giống như độ C và độ F, kelvin không được sử dụng trong bối cảnh khí tượng.

Rankine

Rankine là gì?

Rankine (ký hiệu: ° F) liên quan đến thang nhiệt độ tuyệt đối (thang Rankine) trong đó các khoảng độ bằng với khoảng độ F và trong đó 0 ° Rankine bằng −459,7 ° Fahrenheit

Rankine được sử dụng để làm gì?

Rankine thường được sử dụng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ ở Hoa Kỳ. Rankine là Fahrenheit Kelvin là độ C. Vì vậy, khi mọi người ở Hoa Kỳ đang tạo ra các chương trình và sử dụng các phương trình cần nhiệt độ tuyệt đối, họ đã sử dụng Rankine trước khi độ C trở nên thống trị cho các tính toán khoa học.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Kelvin sang Rankine của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Kelvin sang Rankine của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Kelvin bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị Kelvin

Bảng chuyển đổi Kelvin sang Rankine

KelvinRankine
k ° R

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});