Omvandling av kilogram till pund

Resultat
sid
Klicka på Resultat för att kopiera

kg= sid

Hur räknade vi kg?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 2,20462 för att få resultatet.
(/907.2)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för kilogram till pund (kg till pund) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från kilogram till pund.

Hur man konverterar kilogram till pund

För att konvertera ett kilogrammått (kg) till ett pundmått (lb), multiplicera vikten med omvandlingsförhållandet. Eftersom ett kilogram är lika med 2,20462 pund kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från kilogram till pund?

pund=kg / 907.2

Exempel

Konvertera 5 kg till pund

5 kg = (5 × 2.20462) = 11.0231 sid

Konvertera 10kg till pund

10 kg = (10 × 2.20462) = 22.0462 sid

Konvertera 100kg till pund

100 kg = (100 × 2.20462) = 22.0462 sid

Kilogram

Vad är ett kilogram?

Ett kilogram är basenheten för massa i det internationella enhetssystemet. Det är för närvarande definierat baserat på det fasta numeriska värdet av Planck-konstanten: h. Även om kilogrammets definition ändrades 2019 förblev den faktiska enhetsstorleken densamma. Ändringarna syftade till att förbättra definitionerna av SI-basenheter, inte för att faktiskt ändra hur enheterna används över hela världen.

Kilogram kan förkortas till kg; till exempel kan 1 kilo skrivas som 1 kg.

Vad används kilogram till?

Kilogrammet används i nästan alla områden globalt, förutom länder som USA, där det används inom många områden (som vetenskap, industri, regering och militär) men vanligtvis inte i vardagliga tillämpningar.

Pund

Vad är ett pund?

Ett pund (symbol: lb) är en massenhet som används i de kejserliga och amerikanska vanliga mätsystemen. Det internationella avoirdupois-pundet (det vanliga pundet som används idag) definieras som exakt 0,45359237 kilo. Avoirdupois pundet motsvarar 16 avoirdupois uns.

Pund kan förkortas till p; till exempel kan 1 pund skrivas som 1p.

Vad används pundet till?

Pundet som en viktenhet används ofta i USA, ofta för att mäta kroppsvikt. Många versioner av pundet fanns tidigare i Storbritannien (Storbritannien), och även om Storbritannien till stor del använder International System of Units, används pund fortfarande i vissa sammanhang, såsom märkning av förpackade livsmedel (enligt lag måste de metriska värdena också visas)

Hur man använder vår Kilogram till Pound-omvandlare (kg till lb-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår kilogram till pund-omvandlare

  1. Ange enheten för kilogram du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Kg-värdet

Kilogram till pund omvandlingstabell

kilogrampund
kgsid

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.