(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kilogram till Ounce konvertering

Resultat
uns
Klicka på Resultat för att kopiera

kg= uns

Hur räknade vi kg?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 2,20462 för att få resultatet.
(* 35.274)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för kilogram till ounce (kg till oz) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från kilogram till uns

Hur man konverterar kilogram till uns

För att konvertera ett kilogrammått (kg) till ett unsmått (oz), multiplicera vikten med omvandlingsförhållandet. Eftersom ett kilogram är lika med 2,20462 uns, kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från kilogram till uns?

uns=kg * 35.274

Exempel

Konvertera 5 kg till uns

5 kg = (5 × 35.274) = 176.37uns

Konvertera 10kg till uns

10 kg = (10 × 35.274) = 352.74uns

Konvertera 100kg till uns

100 kg = (100 × 35.274) = 3,527.4uns

Kilogram

Vad är ett kilogram?

Ett kilogram är basenheten för massa i det internationella enhetssystemet. Det är för närvarande definierat baserat på det fasta numeriska värdet av Planck-konstanten: h. Även om kilogrammets definition ändrades 2019 förblev den faktiska enhetsstorleken densamma. Ändringarna syftade till att förbättra definitionerna av SI-basenheter, inte för att faktiskt ändra hur enheterna används över hela världen.

Kilogram kan förkortas till kg; till exempel kan 1 kilo skrivas som 1 kg.

Vad används kilogram till?

Kilogrammet används i nästan alla områden globalt, förutom länder som USA, där det används inom många områden (som vetenskap, industri, regering och militär) men vanligtvis inte i vardagliga tillämpningar.

Uns

Vad är ett uns?

Ett uns (oz) är en massenhet i de kejserliga och amerikanska vanliga mätsystemen. Avoirdupois ounce (standard uns) definieras som exakt 28,349523125 gram och motsvarar en sextondel av ett avoirdupois pund.

Uns kan förkortas till oz; till exempel kan 1 uns skrivas som 1 oz.

Vad används ett uns till?

Ett uns är en standardenhet för massa i USA:s vanliga mätsystem. Det används främst i USA för att mäta bland annat förpackade livsmedelsprodukter, portioner och postförsändelser. Unset används fortfarande i vissa andra länder runt om i världen som har rötter i brittisk historia och kultur. På grund av mätning använder Storbritannien (UK) inte längre officiellt uns. Det används dock fortfarande i vissa miljöer i Storbritannien, såsom restauranger.

Hur man använder vår Kilogram till Ounce-omvandlare (kg till oz-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår kilogram till uns-omvandlare

  1. Ange enheten för kilogram du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Kg-värdet

Kilogram till uns omvandlingstabell

kilogramuns
kguns

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});