(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Conversion ng Milimetro sa Milya

Resulta
mi
I-click ang Resulta sa Kopyahin

mm=mi

Paano namin nakalkula?

Upang Kalkulahin, kinuha namin ang halaga na iyong isinumite at hinati ito ng 1000,000 upang makuha ang resulta.
(/1,609,344)

Ibahagi ito
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ang aming tool sa conversion na millimeter to mile(mm to mi) ay isang libreng converter na nagbibigay-daan sa iyong madaling mag-convert mula sa millimeter patungo sa milya.

Paano i-convert ang milimetro sa milya

Upang i-convert ang isang millimeter measurement(mm) sa isang mile measurement(mi), hatiin ang haba sa conversion ratio. Dahil ang 1 milya ay katumbas ng 1000,000 millimeters, maaari mong gamitin ang simpleng formula na ito para mag-convert:

Ano ang formula upang i-convert mula sa milimetro hanggang milya?

milya=mm / 1,609,344

Mga halimbawa

I-convert ang 5 millimeters sa Mile

5 mm = (5 / 1,609,344) = 0.0000031069mi

I-convert ang 10 millimeters sa Mile

10 mm = (10 / 1,609,344) = 0.0000062137 mi

I-convert ang 100 millimeters sa Mile

100 mm = (100 / 1,609,344) = 0.0000621371mi

millimeter

Ano ang isang Millimeter?

Ang millimeter (mm) ay isang yunit ng haba sa International System of Units (SI). Ito ay tinukoy sa mga tuntunin ng metro bilang 1/1000 ng isang metro, o ang distansya na nilakbay ng liwanag sa 1/299 792 458 000 ng isang segundo.

Ang isang milimetro ay maaaring paikliin bilang mm; halimbawa, ang 1 milimetro ay maaaring isulat bilang 1mm.

Para saan ang millimeter ang ginagamit?

Ang mga milimetro ay ginagamit upang sukatin ang maliliit ngunit nakikitang sukat na mga distansya at haba. Sa mga tuntunin ng paghahambing sa totoong mundo, ang isang milimetro ay halos kasing laki ng wire na ginamit sa isang karaniwang clip ng papel. Minsan din itong ginagamit na mm Japan (pati na rin ang ibang mga bansa) mm na nauugnay sa mga elektronikong bahagi, tulad ng laki ng mga display screen.

Mile

Ano ang isang Mile?

Ang isang milya (mi) ay isang yunit ng haba sa mga sistema ng pagsukat ng imperyal at US. Ang 1 Mile ay 5,280 talampakan, 1,760 yarda, o eksaktong 1,609.344 metro.

Ang isang milya ay maaaring paikliin bilang dm; halimbawa, ang 1 Mile ay maaaring isulat bilang 1dm.

Ano ang gamit ng Mile?

Ang milya ay karaniwan pa ring ginagamit sa mga bansang gaya ng United States (US), United Kingdom (UK), Myanmar, Liberia, at ilang iba pang bansa na alinman sa mga teritoryo ng US o UK o may makasaysayang kaugnayan sa alinmang bansa.

Paano gamitin ang aming Millimeter to Miles converter (mm to mi converter)

Sundin ang 3 simpleng hakbang na ito para magamit ang aming millimeter to mile converter

  1. Ilagay ang unit ng millimeters na gusto mong i-convert
  2. Mag-click sa convert at panoorin ang ipinapakitang resulta sa kahon sa ibaba nito
  3. I-click ang I-reset upang i-reset ang halaga ng milimetro

Talahanayan ng Conversion ng Millimeter hanggang milya

millimetersmilya
mm mi

Mga Kaugnay na Tool

Mangyaring sabihin sa amin kung paano namin mapapabuti ang pahinang ito

Maikling paglalarawan para sa iyong profile. Ang mga URL ay naka-hyperlink.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});