(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

50/30/20 Calculator ng Badyet

Ang iyong 50/30/20 na Badyet
Pangangailangan
$
Gusto
$
Savings at Utang
$
I-click ang Resulta sa Kopyahin
Ibahagi ito
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ang aming 50/30/20 budget calculator ay gumagamit ng 50/30/20 na diskarte sa badyet upang imungkahi kung gaano kalaki ng iyong buwanang kita ang ilalaan sa mga pangangailangan, kagustuhan, at ipon.

Ano ang 50/30/20 na badyet?

Ang 50/30/20 na panuntunan ay isa sa pinakasikat na paraan ng pagbabadyet na hinahati ang iyong buwanang kita sa tatlong pangunahing kategorya. Narito kung paano ito masira.

Buwanang kita pagkatapos ng buwis

Ang figure na ito ay ang iyong kita pagkatapos ibawas ang iyong mga buwis. Malamang na magkakaroon ka ng karagdagang mga pagbabawas sa suweldo para sa 401(k) na kontribusyon, segurong pangkalusugan, o iba pang awtomatikong pagbabayad na kinuha mula sa iyong suweldo. Huwag ibawas ang mga iyon sa iyong kabuuang kita.

Pangangailangan: 50% ng iyong kita.

Ang iyong mga pangangailangan ay ang mga gastos na hindi mo maiiwasan. Ang bahaging ito ng iyong badyet ay dapat sumaklaw sa mga kinakailangang gastos gaya ng:

 • Pagkain.
 • Pabahay.
 • Transportasyon.
 • Insurance.
 • Mga pangunahing kagamitan.
 • Pinakamababang pagbabayad ng pautang. Anumang bagay na lampas sa minimum ay napupunta sa savings at debt repayment bucket.
 • Pag-aalaga ng bata o iba pang gastusin na kailangang mabayaran para makapagtrabaho ka.

Gusto: 30% ng iyong kita

Ang pagkilala sa pagitan ng mga pangangailangan at kagustuhan ay hindi palaging madali at maaaring mag-iba mula sa isang badyet patungo sa isa pa. Sa pangkalahatan, ang mga kagustuhan ay ang mga dagdag na hindi mahalaga sa pamumuhay at pagtatrabaho. Madalas silang katuwaan at maaaring kasama ang:

 • Mga buwanang subscription.
 • Paglalakbay.
 • Aliwan.
 • Mga pagkain sa labas.

Savings at utang: 20% ng iyong kita

Ang savings ay ang halagang iniipon mo para maghanda para sa hinaharap. Italaga ang bahaging ito ng iyong kita sa pagbabayad ng umiiral na utang at paglikha ng pinansiyal na unan.

Ang paggamit sa bahaging ito ng iyong badyet ay depende sa iyong sitwasyon, ngunit malamang na kasama nito.

 • Pagsisimula ng isang emergency fun
 • Pag-iipon para sa pagreretiro sa pamamagitan ng isang 401(k) at isang indibidwal na account sa pagreretiro.
 • Pagbabayad ng utang, simula sa mga account na may mataas na interes tulad ng mga credit card.
 • tools/budget.list3_4

Paano gamitin ang aming 50/30/20 budget calculator

Sundin ang 3 simpleng hakbang na ito upang magamit ang aming 50/30/20 na calculator ng badyet

 1. Ilagay ang iyong buwanang kita sa ibinigay na field
 2. Mag-click sa kalkulahin at panoorin ang ipinapakitang resulta sa kahon sa ibaba nito
 3. I-click ang I-reset upang i-reset ang mga halaga

Mga Kaugnay na Tool

Mangyaring sabihin sa amin kung paano namin mapapabuti ang pahinang ito

Maikling paglalarawan para sa iyong profile. Ang mga URL ay naka-hyperlink.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});