(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Celsius till Kelvin konvertering

Resultat
k
Klicka på Resultat för att kopiera

°C=k

Hur räknade vi °C?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och subtraherade 273,15 från det för att få resultatet.
( + 273.15)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för Celsius till Kelvin är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från Celsius till Kelvin.

Hur man konverterar Celsius till Kelvin

För att konvertera en Celsius-temperatur till en kelvin-temperatur, använd följande formel:

Vad är formeln för att konvertera från Celsius till Kelvin?

k=°C + 273.15

Exempel

Konvertera 5°C till kelvin

5 °C = 5 + 273.15 = -278.15 k

Konvertera 10°C till kelvin

10 °C = 10 + 273.15 = 283.15 k

Konvertera 100°C till kelvin

100 °C = 100 + 273.15 = 373.15 k

Celsius

Vad är en Celsius?

Celsius (symbol: °C) är en SI (International System of Units) härledd temperaturenhet. Den definieras utifrån SI-enheten för temperatur, kelvin. Celsius- och Kelvin-skalorna är exakt relaterade, med en engradsförändring i Celsius är lika med en engradsförändring i kelvin.

Vad används Celsius till?

Celsiusskalan ersatte Fahrenheitskalan i de flesta länder i mitten till slutet av 1900-talet. Nästan alla länder runt om i världen använder denna skala, förutom de där det metriska systemet inte har antagits, såsom USA.

Kelvin

Vad är en Kelvin?

Kelvin (symbol: K) är basenheten för termodynamisk temperatur i International System of Units (SI). Den definieras som energiekvivalenten för vattnets trippelpunkt enligt Boltzmanns ekvation. Det är också enheten på Kelvin-skalan där nollpunkten (0 K) är den temperatur vid vilken all termisk rörelse upphör, känd som absolut noll.

Vad används Kelvin till?

Kelvin används över hela världen, särskilt inom vetenskap och teknik, tillsammans med Celsius. Detta beror delvis på att kelvin- och Celsiusgraden har exakt samma magnitud. Till skillnad från Celsius och Fahrenheit används inte kelvin i meteorologiska sammanhang.

Hur man använder vår Celsius till Kelvin-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Celsius till Kelvin-omvandlare

  1. Ange enheten för Celsius du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Celsius-värdet

Celsius till Kelvin omvandlingstabell

CelsiusKelvin
°C k

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});