Konwersja funtów na kilogramy

Wynik
kg
Kliknij Wynik, aby skopiować

funt=kg

Jak obliczyliśmy?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 2,20462, aby uzyskać wynik.
(/2.20462)

Udostępnij to

Nasze narzędzie do konwersji funtów na kilogramy (lb na kg) to darmowy konwerter, który umożliwia łatwe przeliczanie z funtów na kilogramy.

Jak przeliczyć funty na kilogramy

Aby przekonwertować funt (lb) na jednostkę kilograma (kg), podziel wagę przez współczynnik konwersji. Ponieważ jeden kilogram jest równy 2,20462 funta, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła przeliczania z funtów na kilogramy?

kilogramy=funt / 2.20462

Przykłady

Przelicz 5 funtów na kilogramy

5 funt = (5 / 2.20462) = 2.267965 kg

Przelicz 10 funtów na kilogramy

10 funt = (10 / 2.20462) = 4.535929kg

Przelicz 100 funtów na kilogramy

100 funt = (100 / 2.20462) = 45.359291 kg

Funt

Co to jest funt?

Funt (symbol: lb) jest jednostką masy używaną w imperialnym i amerykańskim zwyczajowym systemie miar. Międzynarodowy funt avoirdupois (powszechny funt używany obecnie) jest zdefiniowany jako dokładnie 0,45359237 kilogramów. Funt avoirdupois odpowiada 16 uncjom avoirdupois.

Funt może być w skrócie p; na przykład 1 funt można zapisać jako 1p.

Do czego służy funt?

Funt jako jednostka masy jest powszechnie używany w Stanach Zjednoczonych, często do pomiaru masy ciała. Wiele wersji funta istniało w przeszłości w Wielkiej Brytanii (Wielka Brytania) i chociaż Wielka Brytania w dużej mierze korzysta z Międzynarodowego Systemu Jednostek, funty są nadal używane w pewnych kontekstach, takich jak etykietowanie żywności pakowanej (zgodnie z prawem wartości metryczne muszą również być wyświetlany)

Kilogram

Co to jest kilogram?

Kilogram to podstawowa jednostka masy w międzynarodowym układzie jednostek. Obecnie jest ona definiowana na podstawie stałej wartości liczbowej stałej Plancka: h. Mimo zmiany definicji kilograma w 2019 r. rzeczywista wielkość jednostki pozostała taka sama. Zmiany miały na celu poprawę definicji jednostek podstawowych SI, a nie zmianę sposobu, w jaki jednostki są używane na całym świecie.

Kilogramy można skrócić do kg; na przykład 1 kilogram można zapisać jako 1kg.

Do czego służy kilogram?

Kilogram jest używany w prawie wszystkich dziedzinach na całym świecie, z wyjątkiem krajów takich jak Stany Zjednoczone, gdzie jest używany w wielu dziedzinach (takich jak nauka, przemysł, rząd i wojsko), ale zwykle nie w codziennych zastosowaniach.

Jak korzystać z naszego przelicznika Funty na kilogramy (przelicznik funtów na kg)

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego przelicznika funtów na kilogramy

  1. Wprowadź jednostkę funta, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość funtów

Tabela przeliczeniowa funt na kilogram

funtykilogramy
funt kg

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.