(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Jard do Kilometr

Wynik
km
Kliknij Wynik, aby skopiować

jd=km

Jak obliczyliśmy?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 1,093,6132983, aby uzyskać wynik.
(/1,093.6132983)

Udostępnij to
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasze narzędzie do konwersji jard na kilometr (jard na kilometr) to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z jarda na kilometr.

Jak przeliczyć jard na kilometr

Aby przekonwertować miary jardów (yd) na miary kilometrów (km), podziel długość przez współczynnik konwersji. Ponieważ jeden kilometr jest równy 1 093 6132983 jardów, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła przeliczania jardów na kilometry?

kilometr=jd / 1,093.6132983

Przykłady

Przelicz 5 jardów na Kilometr

5 jd = (5 / 1,093.6132983) = 0.0045720000km

Przelicz 10 jardów na Kilometr

10 jd = (10 / 1,093.6132983) = 0.0091440000 km

Przelicz 100 jardów na Kilometr

100 jd = (100 / 1,093.6132983) = 0.0914400000km

Dziedziniec

Co to jest podwórko?

Jard (jard) jest jednostką długości zarówno w imperialnym, jak i zwyczajowym systemie miar w USA. Od 1959 r. jard określano dokładnie na 0,9144 metra. Jest również równy 3 stopom lub 36 calom.

Podwórko może być w skrócie yd; na przykład 1 jard można zapisać jako 1 jard.

Do czego służy Yard?

Stocznia jest powszechnie używana do pomiaru długości boiska w określonych dyscyplinach sportowych, takich jak futbol amerykański i kanadyjski oraz futbol stowarzyszeń (piłka nożna). Stocznia jest również używana do pomiaru wymiarów boiska do krykieta i toru golfowego. W Wielkiej Brytanii (UK), a także w Stanach Zjednoczonych, stocznia jest często używana w odniesieniu do odległości. W Wielkiej Brytanii istnieje również wymóg prawny, aby znaki drogowe wskazujące na krótsze odległości były umieszczane na dziedzińcach.

Kilometr

Co to jest kilometr?

Kilometr (km) jest jednostką długości w międzynarodowym układzie jednostek SI. Jeden kilometr odpowiada 0,6214 mili.

Kilometr może być skrócony do km; na przykład 1 kilometr można zapisać jako 1 km.

Do czego służy Kilometr?

Jest to obecnie oficjalna jednostka pomiaru odległości między miejscami geograficznymi na lądzie w większości krajów świata. Jednak kilka krajów używa mil zamiast kilometra. Do tych krajów należą Stany Zjednoczone i Wielka Brytania (Wielka Brytania). W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania przyjęła system metryczny; podczas gdy system metryczny jest szeroko stosowany w rządzie, handlu i przemyśle, pozostałości systemu imperialnego wciąż można dostrzec w wykorzystaniu mil w systemach drogowych Wielkiej Brytanii.

Jak korzystać z naszego przelicznika Jard na Kilometry (przelicznik jard na km)

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera stoczni na kilometr

  1. Wprowadź jednostkę jardów, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość jarda

Jard na kilometr Tabela przeliczeniowa

dziedzinieckilometrów
jd km

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});