Konwersja Milimetry do Kilometry

Wynik
km
Kliknij Wynik, aby skopiować

mm=km

Jak obliczyliśmy?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 1 000 000, aby uzyskać wynik.
(/1,000,000)

Udostępnij to

Nasze narzędzie do konwersji milimetrów na kilometry (mm na kilometry) to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z milimetra na kilometr.

Jak przeliczyć milimetr na kilometr

Aby przekonwertować pomiar milimetrowy (mm) na pomiar kilometrowy (km), podziel długość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 kilometr jest równy 1 000 000 milimetrom, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła przeliczania z milimetra na kilometr?

kilometr=mm / 1,000,000

Przykłady

Przelicz 5 milimetry na Kilometr

5 mm = (5 / 1,000,000) = 0.000005km

Przelicz 10 milimetry na Kilometry

10 mm = (10 / 1,000,000) = 0.00001 km

Przelicz 100 milimetrów na Kilometry

100 mm = (100 / 1,000,000) = 0.0001km

Milimetr

Co to jest milimetr?

Milimetr (mm) jest jednostką długości w międzynarodowym układzie jednostek SI. Definiuje się ją w metrach jako 1/1000 metra, czyli odległość przebytą przez światło w 1/299 792 458 000 sekundy.

Milimetr można skrócić do mm; na przykład 1 milimetr można zapisać jako 1 mm.

Do czego służy milimetr?

Milimetry są używane do pomiaru małych, ale widocznych w skali odległości i długości. Jeśli chodzi o porównania w świecie rzeczywistym, milimetr to mniej więcej rozmiar drutu używanego w standardowym spinaczu do papieru. Czasami używany jest również mm Japonia (jak i inne kraje) mm w stosunku do części elektronicznych, np. wielkość ekranów wyświetlacza.

Kilometr

Co to jest kilometr?

Kilometr (km) jest jednostką długości w międzynarodowym układzie jednostek SI. Jeden kilometr odpowiada 0,6214 mili.

Kilometr może być skrócony do km; na przykład 1 kilometr można zapisać jako 1 km.

Do czego służy Kilometr?

Jest to obecnie oficjalna jednostka pomiaru odległości między miejscami geograficznymi na lądzie w większości krajów świata. Jednak kilka krajów używa mil zamiast kilometra. Do tych krajów należą Stany Zjednoczone i Wielka Brytania (Wielka Brytania). W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania przyjęła system metryczny; podczas gdy system metryczny jest szeroko stosowany w rządzie, handlu i przemyśle, pozostałości systemu imperialnego wciąż można dostrzec w wykorzystaniu mil w systemach drogowych Wielkiej Brytanii.

Jak korzystać z naszego przelicznika Milimetry na Kilometry (przelicznik mm na km)

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera milimetr na kilometr

  1. Wprowadź jednostkę milimetrów, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość milimetrową

Tabela przeliczeniowa milimetrów na kilometry

milimetrykilometrów
mm km

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});