(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Mile do Kilometry

Wynik
km
Kliknij Wynik, aby skopiować

mi=km

Jak obliczyliśmy?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i pomnożyliśmy ją przez 1,609344, aby uzyskać wynik.
(*1.609344)

Udostępnij to
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasze narzędzie do konwersji mil na kilometr (mi na km) to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z mili na kilometr.

Jak przeliczyć milę na kilometr

Aby przekonwertować pomiar mili (mi) na pomiar kilometra (km), pomnóż długość przez współczynnik konwersji. Ponieważ jedna mila jest równa 1,609344 kilometrom, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła przeliczania z mili na kilometr?

kilometr=mi * 1.609344

Przykłady

Przelicz 5 mil na Kilometr

5 mi = (5 * 1.609344) = 8.04672km

Przelicz 10 mil na Kilometr

10 mi = (10 * 1.609344) = 16.09344 km

Przelicz 100 mil na Kilometr

100 mi = (100 * 1.609344) = 160.9344km

Mila

Co to jest mila?

Mila (mi) jest jednostką długości w zwyczajowych systemach miar imperialnych i amerykańskich. 1 mila to 5280 stóp, 1760 jardów, czyli dokładnie 1609,344 metrów.

Milę można skrócić do dm; na przykład 1 mila może być zapisana jako 1dm.

Do czego służy mila?

Mila jest nadal powszechnie używana w krajach takich jak Stany Zjednoczone (USA), Wielka Brytania (Wielka Brytania), Birma, Liberia i niektóre inne kraje, które są terytoriami USA lub Wielkiej Brytanii lub mają historyczne powiązania z którymkolwiek z tych krajów.

Kilometr

Co to jest kilometr?

Kilometr (km) jest jednostką długości w międzynarodowym układzie jednostek SI. Jeden kilometr odpowiada 0,6214 mili.

Kilometr może być skrócony do km; na przykład 1 kilometr można zapisać jako 1 km.

Do czego służy Kilometr?

Jest to obecnie oficjalna jednostka pomiaru odległości między miejscami geograficznymi na lądzie w większości krajów świata. Jednak kilka krajów używa mil zamiast kilometra. Do tych krajów należą Stany Zjednoczone i Wielka Brytania (Wielka Brytania). W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania przyjęła system metryczny; podczas gdy system metryczny jest szeroko stosowany w rządzie, handlu i przemyśle, pozostałości systemu imperialnego wciąż można dostrzec w wykorzystaniu mil w systemach drogowych Wielkiej Brytanii.

Jak korzystać z naszego konwertera Mile na Kilometry (przelicznik mil na km)

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera mil na kilometry

  1. Wprowadź jednostkę mil, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość mil

Tabela przeliczeniowa mil na kilometry

milekilometrów
mi km

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});