(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Kilometry do Mile

Wynik
mi
Kliknij Wynik, aby skopiować

km=mile

Jak obliczyliśmy km?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 0,621371, aby uzyskać wynik.
(*0.621371)

Udostępnij to
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasze narzędzie do konwersji Kilometry na Mile (km na mi) to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z Kilometrów na Mile.

Jak przekonwertować kilometry na mile

Aby przekonwertować pomiar Kilometrów (km) na pomiar mil (mi), pomnóż wagę przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 kilometr jest równy 0,621371 mil, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła przeliczania z Kilometry na Mile?

mile=km x 0.621371

Innym sposobem konwersji z kilometrów na mile jest podzielenie pomiaru przez 1,609 (czyli mile = km/1,609)

Przykłady

Konwertować 5km to mile

5 km = (5 × 0.621371) = 3.106856 mi

Konwertować 10km to mile

10 km = (10 × 0.621371) = 6.213712 mi

Konwertować 100km to mile

100 km = (100 × 0.621371) = 62.137119 mi

Kilometr

Co to jest kilometr?

Kilometr (km) jest jednostką długości w międzynarodowym układzie jednostek SI. Jeden kilometr odpowiada 0,6214 mili.

Kilometr może być skrócony do km; na przykład 1 kilometr można zapisać jako 1 km.

Do czego służy Kilometr?

Jest to obecnie oficjalna jednostka pomiaru odległości między miejscami geograficznymi na lądzie w większości krajów świata. Jednak kilka krajów używa mil zamiast kilometra. Do tych krajów należą Stany Zjednoczone i Wielka Brytania (Wielka Brytania). W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania przyjęła system metryczny; podczas gdy system metryczny jest szeroko stosowany w rządzie, handlu i przemyśle, pozostałości systemu imperialnego wciąż można dostrzec w wykorzystaniu mil w systemach drogowych Wielkiej Brytanii.

Mila

Co to jest mila?

Mila (mi) jest jednostką długości w zwyczajowych systemach miar imperialnych i amerykańskich. 1 mila to 5280 stóp, 1760 jardów, czyli dokładnie 1609,344 metrów.

Milę można skrócić do dm; na przykład 1 mila może być zapisana jako 1dm.

Do czego służy mila?

Mila jest nadal powszechnie używana w krajach takich jak Stany Zjednoczone (USA), Wielka Brytania (Wielka Brytania), Birma, Liberia i niektóre inne kraje, które są terytoriami USA lub Wielkiej Brytanii lub mają historyczne powiązania z którymkolwiek z tych krajów.

Jak korzystać z naszego konwertera Kilometry na Mile (przelicznik kg na mi)

Wykonaj 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera Kilometry na Mile

  1. Wprowadź jednostkę Kilometrów, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość kg

Tabela przeliczeniowa Kilometry na Mile

kilometrówmile
km mi

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});