Konwersja Centymetr do Kilometry

Wynik
km
Kliknij Wynik, aby skopiować

cm=km

Jak obliczyliśmy?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 100 000, aby uzyskać wynik.
(/100,000)

Udostępnij to

Nasze narzędzie do konwersji centymetr na kilometr (cm na kilometr) to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z centymetra na kilometr.

Jak przeliczyć centymetr na kilometr

Aby przekonwertować pomiar centymetrowy (cm) na pomiar kilometrowy (km), podziel długość przez współczynnik konwersji. Ponieważ jeden kilometr to 100 000 centymetrów, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła przeliczania z centymetra na kilometr?

kilometr=cm / 100,000

Przykłady

Przelicz 5 centymetr na Kilometr

5 cm = (5 / 100,000) = 0.00005km

Przelicz 10 centymetr na Kilometr

10 cm = (10 / 100,000) = 0.0001 km

Przelicz 100 centymetr na Kilometr

100 cm = (100 / 100,000) = 0.001km

Centymetr

Co to jest centymetr?

Centymetr (cm) jest jednostką długości w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI), obecnej formie systemu metrycznego. Jest definiowany jako 1/100 metra.

Centymetry można skrócić do cm; na przykład 1 centymetr można zapisać jako 1 cm.

Do czego służy centymetr?

Centymetr jest używany we wszelkiego rodzaju aplikacjach na całym świecie w przypadkach, gdy wymagany jest mniejszy nominał metra. Wysokość jest powszechnie mierzona w centymetrach poza krajami takimi jak Stany Zjednoczone.

Kilometr

Co to jest kilometr?

Kilometr (km) jest jednostką długości w międzynarodowym układzie jednostek SI. Jeden kilometr odpowiada 0,6214 mili.

Kilometr może być skrócony do km; na przykład 1 kilometr można zapisać jako 1 km.

Do czego służy Kilometr?

Jest to obecnie oficjalna jednostka pomiaru odległości między miejscami geograficznymi na lądzie w większości krajów świata. Jednak kilka krajów używa mil zamiast kilometra. Do tych krajów należą Stany Zjednoczone i Wielka Brytania (Wielka Brytania). W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania przyjęła system metryczny; podczas gdy system metryczny jest szeroko stosowany w rządzie, handlu i przemyśle, pozostałości systemu imperialnego wciąż można dostrzec w wykorzystaniu mil w systemach drogowych Wielkiej Brytanii.

Jak korzystać z naszego przelicznika Centymetry na Kilometry (przelicznik cm na km)

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera centymetr na kilometr

  1. Wprowadź jednostkę centymetra, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość centymetra

Tabela przeliczeniowa centymetr na kilometr

centymetrkilometrów
cm km

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});