Pints ​​til Fluid ounces konvertering

Resultat
fl oz
Klikk Resultat for å kopiere

s=fl oz

Hvordan regnet vi s?

For å beregne, tok vi verdien du sendte inn og multipliserte den med 16 for å få resultatet.
( * 16)

Dele denne

Vårt konverteringsverktøy for pint til fluid ounce er en gratis omformer som lar deg enkelt konvertere fra pint til fluid ounce.

Hvordan konvertere pint til fluid ounce

For å konvertere et halvlitervolum til et væskevolum, multipliser volumet med konverteringsforholdet. Siden 16 pint er lik 1 fluid ounces, kan du bruke denne enkle formelen til å konvertere

Hva er formelen for å konvertere fra pint til fluid ounce?

fl oz=s * 16

Eksempler

Konvertere 5s tools/d_volume.to_cluid_ounces

5 s = (5 * 16) = 80 fl oz

Konvertere 10s tools/d_volume.to_cluid_ounces

10 s = (10 * 16) = 1604 fl oz

Konvertere 100s tools/d_volume.to_cluid_ounces

100 s = (100 * 16) = 1,600 fl oz

Pint

Hva er en halvliter?

En halvliter (symbol: p) er en volumenhet i det keiserlige og USAs vanlige enhetssystem. Den keiserlige halvliteren er lik omtrent 568 ml. I USA er den flytende halvliteren omtrent 473 ml mens den tørre halvliteren er 551 ml.

Hva brukes pinten til?

De tørre og flytende halvliterne brukes fortsatt i USA som en måling av volum. Selv om metreringsprosessen tilsier at halvliteren skal erstattes med metriske volumenheter, er det fortsatt lovlig å bruke halvliteren som en tilleggsenhet i Storbritannia, og visse gjenstander som fatøl, cider og melk i returbeholdere er fortsatt målt i halvlitere.

Væske unse

Hva er en væske unse?

En flytende unse (symbol: fl oz) er en volumenhet i de keiserlige og USAs vanlige målesystemer. Den amerikanske væskeunsen er 1/16 av en amerikansk væskeliter og 1/128 av en amerikansk væskegallon, som er lik 29,57 ml.

Hva brukes Fluid ounce til?

Som navnet indikerer, brukes væskeunsen vanligvis som en måling av væskevolum. Det brukes mest i USA og Storbritannia, som en av mange målinger av volum som brukes.

Slik bruker du vår Pint til fluid ounce-omformer

Følg disse 3 enkle trinnene for å bruke vår Pint to fluid ounce-omformer

  1. Skriv inn pintenheten du ønsker å konvertere
  2. Klikk på konverter og se dette resultatet vises i boksen under det
  3. Klikk Tilbakestill for å tilbakestille Pint-verdien

Pints ​​to Fluid ounce konverteringstabell

halvliteretools/d_volume.cluid_ounces
s fl oz

Relaterte verktøy

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne siden

Kort beskrivelse av profilen din. URL-er er hyperlenker.