(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Millimeter til Nanometer konvertering

Resultat
nm
Klikk Resultat for å kopiere

mm=nm

Hvordan regnet vi ut?

For å beregne, tok vi verdien du sendte inn og delte den på 1 000 000 for å få resultatet.
(*1,000,000)

Dele denne
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt millimeter til nanometer(mm til nm) konverteringsverktøy er en gratis omformer som lar deg enkelt konvertere fra millimeter til nanometer.

Hvordan konvertere millimeter til nanometer

For å konvertere et millimetermål (mm) til et nanometermål (nm), del lengden på konverteringsforholdet. Siden 1 millimeter er lik 1 000 000 nanometer, kan du bruke denne enkle formelen til å konvertere:

Hva er formelen for å konvertere fra millimeter til nanometer?

nanometer=mm * 1,000,000

Eksempler

Konverter 5 millimeter til Nanometer

5 mm = (5 * 1,000,000) = 5,000,000nm

Konverter 10 millimeter til Nanometer

10 mm = (10 * 1,000,000) = 10,000,000 nm

Konverter 100 millimeter til Nanometer

100 mm = (100 * 1,000,000) = 100,000,000nm

Millimeter

Hva er en millimeter?

En millimeter (mm) er en lengdeenhet i International System of Units (SI). Det er definert i termer av måleren som 1/1000 av en meter, eller avstanden reist av lys i 1/299 792 458 000 av et sekund.

En millimeter kan forkortes til mm; for eksempel kan 1 millimeter skrives som 1 mm.

Hva brukes millimeteren til?

Millimeter brukes til å måle avstander og lengder i små, men synlige skalaer. Når det gjelder sammenligninger fra den virkelige verden, er en millimeter omtrent størrelsen på ledningen som brukes i en standard binders. Det er også noen ganger brukt mm Japan (så vel som andre land) mm forhold til elektroniske deler, som størrelsen på skjermer.

Nanometer

Hva er en nanometer?

Et mikrometer er en metrisk enhet for å måle lengde lik 0,001 mm, eller omtrent 0,000039 tommer. Symbolet er μm. Mikrometeret brukes vanligvis til å måle tykkelsen eller diameteren til mikroskopiske gjenstander, slik som mikroorganismer og kolloidale partikler.

Et mikrometer kan forkortes til µm; for eksempel kan 1 mikrometer skrives som 1 µm.

Hva brukes nanometeret til?

Nanometer brukes til å måle de minste tingene, vanligvis størrelsen på et atom eller molekyl. Vanligvis beregnes størrelsen på transistorer på en halvlederbasert prosessor i nanometer.

Slik bruker du vår Millimeter til Nanometer-omformer (mm til nm-omformer)

Følg disse 3 enkle trinnene for å bruke vår millimeter til nanometer-omformer

  1. Skriv inn enheten for millimeter du ønsker å konvertere
  2. Klikk på konverter og se dette resultatet vises i boksen under det
  3. Klikk Tilbakestill for å tilbakestille millimeterverdien

Millimeter til nanometer konverteringstabell

millimeternanometer
mm nm

Relaterte verktøy

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne siden

Kort beskrivelse av profilen din. URL-er er hyperlenker.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});