Penukaran ela padu kepada Sentimeter Kubik

Hasilnya
cm3
Klik Keputusan untuk Menyalin

yd3=cm3

Bagaimana kami mengira yd3?

Untuk Mengira, kami mengambil nilai yang anda serahkan dan mendarabkannya dengan 764,554.858 untuk mendapatkan hasilnya.
(*764,554.858)

Berkongsi ini

Alat penukaran Cubic yard kepada sentimeter padu kami ialah penukar percuma yang membolehkan anda menukar daripada Cubic yard kepada sentimeter padu dengan mudah.

Cara Menukar Cubic yard kepada cubic centimeter

Untuk menukar isipadu ela Kubik kepada isipadu sentimeter padu, darabkan isipadu dengan nisbah penukaran. Memandangkan 1 ela padu bersamaan dengan 764,554.858 sentimeter padu, anda boleh menggunakan formula mudah ini untuk menukar

Apakah formula untuk menukar daripada cubic yard kepada cubic centimeter?

cm3=yd3 * 764,554.858

Contoh

Tukar 5yd3 kepada sentimeter padu

5 yd3 = (5 * 764,554.858) = 3,822,774.29 cm3

Tukar 10yd3 kepada sentimeter padu

10 yd3 = (10 * 764,554.858) = 7,645,548.58 cm3

Tukar 100yd3 kepada sentimeter padu

100 yd3 = (100 * 764,554.858) = 76,455,485.8 cm3

Halaman padu

Apa itu Cubic yard?

Ela padu (simbol: yd3) ialah unit volum imperial dan Adat Amerika Syarikat yang ditakrifkan sebagai isipadu kubus dengan ukuran 1 ela × 1 ela × 1 ela. Ia bersamaan dengan 27 kaki padu, 0.7645549 meter padu, dan 764.5549 liter.

Untuk apa Cubic yard digunakan?

Halaman padu digunakan pada tahap tertentu di Amerika Syarikat, United Kingdom, dan Kanada. Kesemua negara ini juga menggunakan ukuran metrik atau SI (Sistem Unit Antarabangsa) untuk isipadu seperti liter, mililiter dan meter padu.

Sentimeter padu

Apakah sentimeter padu?

Sentimeter padu ialah unit isipadu terbitan SI berdasarkan meter padu. Ia ialah isipadu kubus dengan ukuran 1 cm × 1 cm × 1 cm, dan bersamaan dengan 1/1,000,000 meter padu, 1/1,000 liter, atau 1 mililiter. Singkatan cc dan ccm juga kadangkala digunakan untuk menandakan sentimeter padu, tetapi penggunaannya tidak digunakan dalam Sistem Unit Antarabangsa (SI).

Apakah sentimeter padu digunakan?

Sentimeter padu digunakan dalam banyak disiplin saintifik, selalunya dalam bentuk mililiter (simbol: mL). Walaupun sentimeter padu adalah berdasarkan unit SI isipadu, mL (dan gandaannya) lebih biasa digunakan sebagai ukuran isipadu daripada sentimeter padu.

Cara menggunakan halaman Kubik kami kepada penukar sentimeter padu

Ikuti 3 langkah mudah ini untuk menggunakan halaman Cubic kami kepada penukar sentimeter padu

  1. Masukkan unit halaman Kubik yang anda ingin tukar
  2. Klik pada tukar dan tonton paparan hasil ini dalam kotak di bawahnya
  3. Klik Set Semula untuk menetapkan semula nilai ela Kubik

Ela padu kepada Sentimeter Kubik Jadual Penukaran

ela padusentimeter padu
yd3 cm3

Alat Berkaitan

Sila beritahu kami bagaimana kami boleh menambah baik halaman ini

Penerangan ringkas untuk profil anda. URL adalah hiperpautan.