(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Penukaran Kilometer kepada Milimeter

Hasilnya
mm
Klik Keputusan untuk Menyalin

km=mm

Bagaimana kami mengira km?

Untuk Mengira, kami mengambil nilai yang anda serahkan dan mendarabkannya dengan 1,000,000 untuk mendapatkan hasilnya.
(*1,000,000)

Berkongsi ini
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Alat penukaran Kilometer kepada Milimeter(km ke mm) kami ialah penukar percuma yang membolehkan anda menukar daripada Kilometer kepada Milimeter dengan mudah.

Cara Menukar Kilometer kepada Milimeter

Untuk menukar ukuran Kilometer(km) kepada ukuran Milimeter(mm), darabkan panjang dengan nisbah penukaran. Memandangkan satu Kilometer bersamaan dengan 1,000,000 Milimeter, anda boleh menggunakan formula mudah ini untuk menukar:

Apakah formula untuk menukar daripada Kilometer kepada Milimeter?

milimeter=km x 1,000,000

Contoh

Tukar 5km kepada milimeter

5 km = (5 × 1,000,000) = 5,000,000 mm

Tukar 10km kepada milimeter

10 km = (10 × 1,000,000) = 10,000,000 mm

Tukar 100km kepada milimeter

100 km = (100 × 1,000,000) = 100,000,000 mm

Kilometer

Apa itu Kilometer?

Satu kilometer (km) ialah unit panjang dalam Sistem Unit Antarabangsa (SI). Satu kilometer bersamaan dengan 0.6214 batu.

Satu kilometer boleh disingkatkan sebagai km; contohnya, 1 Kilometer boleh ditulis sebagai 1km.

Apakah Kilometer digunakan?

Ia kini merupakan unit rasmi untuk mengukur jarak antara tempat geografi di darat di kebanyakan dunia. Walau bagaimanapun, beberapa negara menggunakan batu dan bukannya kilometer. Negara-negara ini termasuk Amerika Syarikat dan United Kingdom (UK). Tidak seperti Amerika Syarikat, UK telah menerima pakai sistem metrik; manakala sistem metrik digunakan secara meluas dalam kerajaan, perdagangan dan industri, sisa-sisa sistem empayar masih boleh dilihat dalam penggunaan batu oleh UK dalam sistem jalan rayanya.

milimeter

Apakah itu Milimeter?

Satu milimeter (mm) ialah unit panjang dalam Sistem Unit Antarabangsa (SI). Ia ditakrifkan dari segi meter sebagai 1/1000 meter, atau jarak yang dilalui oleh cahaya dalam 1/299 792 458 000 saat.

Satu milimeter boleh disingkatkan sebagai mm; contohnya, 1 milimeter boleh ditulis sebagai 1mm.

Apakah milimeter digunakan?

Milimeter digunakan untuk mengukur jarak dan panjang berskala kecil tetapi boleh dilihat. Dari segi perbandingan dunia sebenar, milimeter adalah kira-kira saiz wayar yang digunakan dalam klip kertas standard. Ia juga kadangkala digunakan mm Jepun (serta negara lain) mm berkaitan dengan bahagian elektronik, seperti saiz skrin paparan.

Cara menggunakan penukar Kilometer ke Milimeter kami (penukar Km ke mm)

Ikuti 3 langkah mudah ini untuk menggunakan penukar Kilometer ke Milimeter kami

  1. Masukkan unit milimeter yang anda ingin tukar
  2. Klik pada tukar dan tonton paparan hasil ini dalam kotak di bawahnya
  3. Klik Set Semula untuk menetapkan semula nilai Km

Jadual Penukaran Kilometer ke Milimeter

kilometermilimeter
km mm

Alat Berkaitan

Sila beritahu kami bagaimana kami boleh menambah baik halaman ini

Penerangan ringkas untuk profil anda. URL adalah hiperpautan.