(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Penukaran Kilometer ke Meter

Hasilnya
m
Klik Keputusan untuk Menyalin

km=meter

Bagaimana kami mengira km?

Untuk Mengira, kami mengambil nilai yang anda serahkan dan mendarabkannya dengan 1000 untuk mendapatkan hasilnya.
(*1,000)

Berkongsi ini
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Alat penukaran Kilometer kepada meter(km kepada m) kami ialah penukar percuma yang membolehkan anda menukar daripada Kilometer kepada meter dengan mudah.

Cara Menukar Kilometer kepada Meter

Untuk menukar ukuran Kilometer(km) kepada ukuran meter(m), darabkan ukuran km dengan nisbah penukaran. Memandangkan satu Kilometer bersamaan dengan 1,000.1 meter, anda boleh menggunakan formula mudah ini untuk menukar:

Apakah formula untuk ditukar daripada Kilometer kepada Meter?

meter=km x 1000

Contoh

Tukar 5km kepada meter

5 km = (5 × 1,000) = 5,000 m

Tukar 10km kepada meter

10 km = (10 × 1,000) = 10,000 m

Tukar 100km kepada meter

100 km = (100 × 1,000) = 100,000 m

Kilometer

Apa itu Kilometer?

Satu kilometer (km) ialah unit panjang dalam Sistem Unit Antarabangsa (SI). Satu kilometer bersamaan dengan 0.6214 batu.

Satu kilometer boleh disingkatkan sebagai km; contohnya, 1 Kilometer boleh ditulis sebagai 1km.

Apakah Kilometer digunakan?

Ia kini merupakan unit rasmi untuk mengukur jarak antara tempat geografi di darat di kebanyakan dunia. Walau bagaimanapun, beberapa negara menggunakan batu dan bukannya kilometer. Negara-negara ini termasuk Amerika Syarikat dan United Kingdom (UK). Tidak seperti Amerika Syarikat, UK telah menerima pakai sistem metrik; manakala sistem metrik digunakan secara meluas dalam kerajaan, perdagangan dan industri, sisa-sisa sistem empayar masih boleh dilihat dalam penggunaan batu oleh UK dalam sistem jalan rayanya.

Meter

Apa itu Meter?

Meter, atau meter (m), ialah unit asas panjang dan jarak dalam Sistem Unit Antarabangsa (SI). Meter ditakrifkan sebagai jarak yang dilalui oleh cahaya dalam 1/299 792 458 saat. Takrifan ini telah diubah suai pada 2019 untuk mencerminkan perubahan dalam takrifan kedua.

Meter boleh disingkatkan sebagai m; contohnya, 1 Meter boleh ditulis sebagai 1m.

Meter digunakan untuk apa?

Meter digunakan di seluruh dunia dalam banyak aplikasi, seperti mengukur jarak, sebagai unit SI panjang. Amerika Syarikat adalah satu pengecualian yang ketara kerana ia menggunakan unit biasa AS seperti ela, inci, kaki dan batu berbanding meter dalam penggunaan harian.

Cara menggunakan penukar Kilometer ke Meter kami (penukar km kepada m)

Ikuti 3 langkah mudah ini untuk menggunakan penukar Kilometer ke Meter kami

  1. Masukkan unit Kilometer yang anda ingin tukar
  2. Klik pada tukar dan tonton paparan hasil ini dalam kotak di bawahnya
  3. Klik Set Semula untuk menetapkan semula nilai Kg

Jadual Penukaran Kilometer ke Meter

kilometermeter
km m

Alat Berkaitan

Sila beritahu kami bagaimana kami boleh menambah baik halaman ini

Penerangan ringkas untuk profil anda. URL adalah hiperpautan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});