(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Převod stupňů Celsia na Fahrenheita

Výsledek
°F
Klepněte na tlačítko Výsledek kopírovat

°C=°F

Jak jsme počítali °C?

Při výpočtu jsme postupovali takto:
( * 9/5)+ 32

Sdílejte to

Náš nástroj pro převod stupňů Celsia na Fahrenheita je bezplatný převodník, který vám umožňuje snadno převádět ze stupňů Celsia na Fahrenheita.

Jak převést stupně Celsia na Fahrenheita

Chcete-li převést teplotu Celsia na teplotu Fahrenheita, použijte následující formulář:

Jaký je vzorec pro převod ze stupňů Celsia na Fahrenheita?

°F=(°C * 9/5)+ 32

Příklady

Konvertovat 5°C na fahrenheita

5 °C =(5 * 9/5)+ 32 = 41 °F

Konvertovat 10°C na fahrenheita

10 °C = (10 * 9/5)+ 32 = 50 °F

Konvertovat 100°C na fahrenheita

100 °C = (100 * 9/5)+ 32 = 212 °F

Celsia

Co je to Celsius?

Celsius (symbol: °C) je jednotka teploty odvozená od SI (International System of Units). Je definována na základě jednotky teploty SI, kelvinu. Stupnice Celsia a Kelvina spolu přesně souvisí, přičemž změna o jeden stupeň ve stupních Celsia se rovná změně o jeden stupeň v kelvinech.

K čemu se Celsius používá?

Stupnice Celsia nahradila stupnici Fahrenheita ve většině zemí v polovině až koncem 20. století. Téměř všechny země po celém světě používají tuto stupnici, s výjimkou těch, ve kterých nebyl přijat metrický systém, jako jsou Spojené státy americké.

Fahrenheita

Co je Fahrenheit?

Fahrenheit (symbol: °F) je jednotka teploty, která byla široce používána před měřením. V současné době je definována dvěma pevnými body: teplotou, při které voda mrzne, 32 °F, a bodem varu vody, 212 °F, a to jak na hladině moře, tak při standardním atmosférickém tlaku. Interval mezi bodem tuhnutí a bodu varu je rozdělen na 180 stejných dílů.

K čemu se Fahrenheit používá?

Až do 60. let 20. století byla v anglicky mluvících zemích primární stupnice používaná stupnice Fahrenheit. Dnes většina zemí po celém světě místo toho používá Celsiovu teplotní stupnici, mnohé z nich provedly změnu během svých metrických procesů (převod na používání metrické soustavy jednotek). Stupnice Fahrenheita se však stále používá jako oficiální teplotní stupnice v řadě zemí, včetně Spojených států.

Jak používat náš převodník stupňů Celsia na Fahrenheita

Chcete-li použít náš převodník stupňů Celsia na Fahrenheita, postupujte podle těchto 3 jednoduchých kroků

  1. Zadejte jednotku Celsia, kterou chcete převést
  2. Klikněte na převést a sledujte, jak se tento výsledek zobrazí v poli pod ním
  3. Klepnutím na Resetovat resetujte hodnotu Celsia

Převodní tabulka stupňů Celsia na Fahrenheita

CelsiaFahrenheita
°C °F

Související nástroje

Řekněte nám prosím, jak můžeme tuto stránku vylepšit

Stručný popis vašeho profilu. URL jsou hypertextové odkazy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});